Vegna aukinna umsvifa óskar ReSource International ehf. eftir því að ráða kraftmikinn og drífandi einstakling í starf á sviði umhverfisráðgjafar. Verkefnin eru fjölbreytt og krefjandi, því leitum við að einstaklingi sem opinn er fyrir nýjungum og ögrandi verkefnum á sviði umhverfismála.

ReSource International ehf. sérhæfir sig í umhverfisverkfræði, þ.e. umhverfisráðgjöf, verkfræðiþjónustu, sýnatökum, umhverfismælingum, umsjón með umhverfistæknikerfum og veitum. Þar að auki, vinnur ReSource að rannsóknar- og þróunarverkefnum í umhverfismálum.

Dæmi um viðfangsefni sem gætu komið inn á borð ráðgjafans: Úrgangsmál, vistferilsgreiningar, grænt bókhald, umhverfisstefnur og innleiðing umhverfislausna, Heimsmarkmiðin 17, snjall-lausnir, landupplýsingar, umhverfismat og margt fleira.

Helstu Verkefni

 • Ráðgjöf og skýrslugerð
 • Rannsóknir og þróun
 • Verkefnastjórnun
 • Viðskiptaþróun

Hæfniskröfur

 • BSc eða MSc í umhverfisverkfræði, umhverfis- og auðlindafræði eða sambærilegu nám.
 • Þekking og/eða reynsla á, sem dæmi: Fráveitum, lífgasi, úrgangsstjórnun, bókhaldi gróðurhúsalofttegunda (GHG), BREAM og vistferilsgreiningum (LCA) er kostur.
 • Sjálfstæð vinnubrögð og góð þjónustulund ásamt því að vinna vel í hópum.
 • Mjög góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
 • Reynsla í skýrslugerð
 • Þekking á Norðurlandamáli er kostur
 • Þekking og reynsla á GIS og/eða CAD hugbúnaði er kostur

Nánari upplýsingar veita Karl Eðvaldsson, forstjóri eða Sigrún Sigurgeirsdóttir, skrifstofustjóri í síma 571-5864.

Umsóknarfrestur er til og með 26.10.2021. Vinsamlegast sendið umsóknir ásamt ferilskrá á job@resource.is.