Vi är mycket nöjda över att redovisa projektresultatet om avfallsförbränningsanläggningar på Island inför den isländska Miljöbyrån (isländska Naturvårdsverket).

Miljöministeriet var vår uppdragsgivare.

 

Rapporten introducerades under ett virtuellt möte om avancerade avfallsförbränningsanläggningar som organiserades av det isländska kommunförbundet (motsvarande SKR i Sverige), Miljöministeriet och branschorganisationen för avfallshantering i sydvästra regionen.

Mötesinspelning är tillgänglig på isländska här: Meðhöndlun úrgangs.

 

Vid mötet talade miljöministern Guðmundur Ingi Guðbrandsson: ”Jag fann det nödvändigt att få en professionell bedömning av de möjligheter som kan finnas med energiåtervinning genom avfallsförbränning. Det är tydligt att det alltid kommer finnas en viss mängd avfall som inte går att återanvända eller återvinna. Då är det förbränning av avfall gynnsammare än deponering. Denna rapport är ett viktigt bidrag till debatten om framtiden för förbränning på Island de närmaste åren och årtiondena. Det är nu möjligt att arbeta vidare med denna fråga i samarbete med staten, kommuner och näringslivet. Vi får dock inte glömma att tonvikten måste läggas på att förhindra att råvaror blir avfall, och det är nödvändigt att kraftigt öka återvinningen av avfall, inte minst inhemskt, med syfte att förstärka den cirkulära ekonomin”.

 

Rapporten är tillgänglig på regeringens webbplats: Greining á þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi .