Vi är stolta över att presentera resultaten av vårt projekt för Islands miljöbyrå (det isländska Naturvårdsverket), skrivet på uppdrag av miljöministeriet, om ämnet avfallsförbränningsanläggningar på Island.

 

Rapporten introducerades vid ett virtuellt möte om avancerade avfallsförbränningsanläggningar som organiserats av det isländska kommunförbundet (motsvarande SKR i Sverige), miljöministeriet och branschorganisationen för avfallshantering i sydvästra regionen. Det är möjligt att se en inspelning av mötet här på isländska  Meðhöndlun úrgangs.

 

Vid mötet talade miljöministern Guðmundur Ingi Guðbrandsson: ”Jag fann det nödvändigt att få en professionell bedömning av de möjligheter som kan finnas med energiåtervinning genom avfallsförbränning. Det är tydligt att det alltid kommer att finnas en viss mängd avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas och att det är bättre att förbränna avfallet än att deponera det. Denna rapport är ett viktigt bidrag till debatten om framtiden för förbränning på Island de närmaste åren och årtiondena. Det är nu möjligt att arbeta vidare med denna fråga med samarbete från staten, kommuner och näringslivet. Vi får dock inte glömma att den största tonvikten måste läggas på att förhindra att råvaror blir avfall, och det är nödvändigt att kraftigt öka återvinningen av avfall, inte minst inhemskt, med syfte att förstärka den cirkulära ekonomin. “

 

Rapporten är tillgänglig på Islands regerings webbplats: Greining á þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi .