Strimling av plast – en väg till framgång

Plaståtervinningsföretaget Pure North Recycling har lyckats strimla blandad, icke-​återvinningsbar plast från huvudstadsregionen på Island som kommer att cyklas upp till en väg. Detta är ett stort steg i rätt riktning, förbättrar möjligheten att återvinna blandat icke-​återvinningsbart plastavfall på Island och nå nationella mål för plaståtervinning.

#cykling # återvinning # återvinning #avfallhierarki #plast #sparplanen #avfallshantering

Comments are closed.