Vi delar några goda nyheter om standardiseringen av avfallsmärkning på Island. FENÚR (Professional Icelandic Waste Association) har utarbetat en handbok om standardiserade etiketter för insamling av avfall på Island med bidrag från ministeriet för miljö och naturresurser. Se mer om det på www.fenur.is. ReSource gratulerar FENÚR till detta initiativ. Reykjavik stad har redan infört det och kommer att implementera dessa standardiserade avfallsetiketter i staden.

Du kan se mer om det här. Detta system är enkelt, standardiserat och är avsett att främja bättre sortering av avfall och stödja förbättrad avfallshantering på Island.