Vår digital lösning eLandfill fick en Solar Impulse Efficient Solution-märkning under september 2021. Denna typ av märkning finns till för att granska produkternas ekonomiska fördelaktighet i starkt samband med miljöpåverkan. Utvärderingsprocessen i Solar Impulse Efficient Solution-märkning följer en strikt protokoll som utförs av olika oberoende expertorganisationer.

Genom att säkra en hög utvärderingsstandard är denna märkning erkännt internationellt bland innovatörer. På ReSource är vi stolta över att vi fick denna märkning och kommer i fortsättningen utveckla eLandfill för att bevisa avfallsanläggningar att en hållbar deponering är möjlig!

Mer information om eLandfill kan hittas här.