ReSource International är nu listad på EPD International AB:s hemsida som LCA/EPD konsult. Registreringen är en officiell bekräftelse av att vi är verksamma inom livscykelanalys (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD). Du kan hitta oss bland de 3 länderna där vi är fysiskt närvarande med kontor, dvs. Island, Sverige och Schweiz; våra tjänster tillhandahålls dock även i andra länder.

En EPD® är en skriftlig deklaration som sammanställer olika miljödata om varornas livscykel i enlighet med den internationella standarden ISO 14025. Det internationella EPD®-systemet är en plattform där alla typer av EPD:er för varor och tjänster kan registreras och utvecklas. Systemet omfattar olika länder och bistår av en tredjepartsverifiering som ser till att granska dokumentationen.

Vi tillhandahåller LCA och EPD:er till våra kunder för att stötta dem med hållbarhetsmålen så att de kan vara med i betrodda opartiska system.

Du kan hitta några exempel på LCA/EPD:er-projekt i vår portfölj:

More about EPD International AB

EPD International AB, a limited company registered in Sweden, is the programme operator and has the overall responsibility for the administration and operation of the International EPD® System. EPD International is a subsidiary to IVL Swedish Environmental Research Institute: an independent, non-profit research institute, owned by a foundation jointly established by the Swedish Government and Swedish industry.