ReSource är specialiserat på miljöprovtagning. Bland dessa finns vatten- och avloppsprovtagning där proverna analyseras i vårt professionellt utrustade laboratorium.