ReSource Group levererar kundanpassade tekniska lösningar till komplexa miljöfrågor. Vi erbjuder konsult- och drifttjänster till olika miljöpåverkande verksamheter inom Norden och Västeuropa och har en heltäckande projektportfölj inom cirkulär ekonomi, hållbar VA- och avfallshantering, utvinning av biogas och kontroll av utsläpp. Vi har kontor på Island, i Sverige och Schweiz.

ReSource Sverige syftar till att hitta rätt balans mellan ekonomisk lönsamhet och minimering av miljöpåverkan. Vi gör detta genom att samarbeta med företag och offentlig sektor på alla nivåer. Vi minskar och värderar avfallsflöden, vi bjuder tekniskt stöd till verksamhetsutövare, vi upprättar och driftar olika miljösystem – vi är alltså miljöspecialister.

VI ÄR ENGAGERADE

Vi älskar vad vi gör och det syns på oss

VI TÄNKER INNOVATIVT

Det finns alltid annorlunda sätt

VI ÄR MÅNGKULTURELLA

Vi inspireras av mångfald

Vårt globala team

Jamie Valleau McQuilkin
Jamie Valleau McQuilkinR&D Manager
Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir
Ingibjörg Andrea BergþórsdóttirConsultant - Project manager
Jón Örvar G. Jónsson
Jón Örvar G. JónssonPhd. Environmental and Natural Resources – Consultant