På en avfallsanläggning i Gävle hjälpte vi PreZero med att identifiera punktutsläpp över deponiytan och kartlägga metanhalterna. Totalt promenerade vår tekniker ca 5,5 km längs transekterna och samlade 26 331 mätpunkter, bra för vetenskapen och hälsan! Vi tror på drönartekniken men ibland är människor oersättliga.

ReSource utförde olika markbaserade mätningar för att avgöra om det skulle förekomma några ytutsläpp överhuvudtaget (även små). Denna preliminära information är viktig för en avfallsanläggning med olika deponidelar där verksamheten planerar att lägga ut ny gasinfrastruktur eller åtgärda befintliga insamlingssystem. Liknande mätningar kan utföras regelbundet för att se om driften förbättras eller några deponidelar har förändrats över tid.

Vi vill tacka PreZero för deras verksamhet och ge beröm för ett förebildligt arbetssätt.

Hitta mer information om våra projekt inom avfallsanläggningar och deponier: