År 2018 testade ReSource International en lasersensor tillhandahållen av Pergam Suisse för att mäta metangasemissioner på en deponi sydväst om Island. Denna sensor används vanligtvist för grundbaserade läcksökning inom naturgassektorn. Vi har lyckats montera upp givaren på en utav våra drönare för att detektera metangas från de deponiverksamheter vi samarbetar med.

Efter att en 3D höjdmodell bearbetats av en GIS-programvara, lyckades vi skapa en högupplöst karta som visar metangasutsläppet. Vi jämförde därefter utsläppsdata med vanliga flygbilder (RGB-spektrum) och värmebilder (IR-spektrum).

Vårt mål är att kvantifiera ytemissioner samt utvärdera åtgärder för minimering av okontrollerad gasmigration från både aktiva och passiva gassuttagsystem såsom aktiva gasbrunnar eller biofönster.

ReSource International har byggt upp en spetskompetens inom miljöövervakning av deponier och omhändertagande av deponigas. Genom att använda obemannade flygfartyg (UAV) regelbundet kan företaget dessutom tillämpa en hel del ny teknik inom avfallssektorn.

För mer info klicka här.

Ett exempel av utsläppsdata efter bearbetning (RSI-2018)