I september 2021 har Europeiska Unionen och USA uttalat sig om Global Methane Pledge, ett initiativ som syftar till att minska utsläppen av metangas globalt. Initiativet ska lanseras under FN:s klimatmöte COP26 i november i Glasgow.

Vad innebär det? Genom att skriva under Global Methane Pledge lovar länderna att till 2030 minska utsläppen av metangas med 30 procent i jämförelse med 2020 nivåer. Metangas bidrar till växthusgaseffekt avsevärt. En tredjedel av nuvarande global uppvärmning orsakas av metangasutsläpp från mänskliga aktiviteter. I början av november under COP26 har 100 länder skrivit under initiativet.

ReSource har sedan några år tillbaka utvecklat nya tekniska lösningar för att mäta metangasutsläpp från olika källor. Vi har nu paketerat våra analysmetoder under en tjänst: GASTRAQ. Vi ser positivt på ländernas ansträngningar och vi är glada att rätt prioritering läggs på att minska metangasutsläppen. Vi har dessutom en stark tro till att problemet kan åtgärdas genom att kvantifiera metangasutsläppen noggrant. Industrin är idag mer än kapabel att driva arbetet för en ökad klimatanpassning. ReSource stöttar alla industriverksamheter som vill att tekniken appliceras i verkligheten.

För mer information om methane pledge klicka här: Joint EU-US Press Release on the Global Methane Pledge