Vi har utvecklat en hel rad tjänster kring mätning och identifiering av diffusa utsläpp av klimatgaser i syfte att kontrollera och minimera flyktiga utsläpp som oftast innebär en ekonomisk förlust för industriell verksamhet. Vi döpte metoden GASTRAQ som står för Gas Tracking and Quantification. Beroende på vad som behöver mätas på din anläggning och vilka verksamhetsmål ni har kan vi erbjuda 3 olika paket.

Kontakta oss gärna för att diskutera vilket paket passar era behov bäst. Samtliga leveranser är kompatibla med vår digital plattform eLandfill, därför blir det enklare att visualisera och dela mätresultat inom din organisation.

GASTRAQ

Markbaserad kartläggning

Walkoverundersökning, kartläggning av punktutsläpp och identifiering av läckor

Drönarbaserad kartläggning

CH4/CO2 koncentrationskarta inom några minuter

Drönarbaserad plymmätning (Total flux)

Mäta totala flöden av CH4 och CO2 från din anläggning

PAKET 1: GASTRAQ – Markbaserad kartläggning

Walkoverundersökning, kartläggning av punktutsläpp och identifiering av läckor

Mätobjektet eller ytan undersöks systematiskt med hjälp av ett mätinstrument som bärs av fältpersonal. Sedan loggas all data i syfte att producera en koncentrationskarta som möjliggör en noggrannare identifiering av punktutsläpp. Informationen kan även användas till miljörapportering eller som beslutsunderlag för att sätta upp konkreta reduktionsmål.

PAKET 2: GASTRAQ – Drönarbaserad kartläggning

CH4/CO2 koncentrationskarta inom några minuter

Om de lokala topografiska förutsättningarna tillåter det, flyger vi en drönare utrustad med en nyttolast vid låg höjd (15 – 20m) för en snabbare kartläggning av punktemissioner. All data interpoleras algoritmiskt för att ange en koncentrationskarta över ytemissioner. Punktutsläppet ligger vanligtvis vid ett kort avstånd motvind från mätpunkten där drönaren först detekterar gas. Nyttolasten, alltså gassensorn, kan enkelt monteras ner från drönare i syfte att spåra gasläckor vid cm-precionsnivå (hög upplösning). I snitt kan ca 200 ha per dag täckas genom denna teknik.