I augusti 2020 tilldelades ReSource ett tvåårigt bidrag från Islands tekniska utvecklingsfonden (www.rannis.isför att kunna fortsätta produktutveckla metoden GASTRAQ. Tjänsten innebär en noggrann kvantifiering och kartläggning av de osynliga växthusgasemissionerna.

 Mätningar av växthusgasutsläpp såsom koldioxid och metan kan vara väldigt knepiga förutom när gasen släpps ut från exempelvis bilens avgasrör eller skorsstenar. Mätningen kräver en hel del precision för att kunna kvantifiera halter och flöden inom ett tredimensionellt utrymme. Hittills fortsätter frågan att förbrylla klimatforskare, myndigheter och verksamhetsutövare.

Obemannade flygfartyg, dvs drönare, i kombination med högprecisions gassensorer och anemometer är en uppenbar lösning för ReSource som har använt sin fleråriga flyg-och miljökunskap för att mäta totalflöde och kartlägga ytemissioner.
Ytterligare metodbeskrivning finns under GASTRAQ.
Vi tackar ödmjukast det Isländska forskningsinstitutet RANNÍS som bidrog till att sätta vår produkt i verket.