Framtiden för avfall på Island och kravbedömning för förbränningsanläggningar

ReSource har arbetat med att prognostisera utvecklingen av avfall på Island till 2045. Bedömningen baseras på de ökade återvinningsmålen och minimeringsmålen för deponi som har ställts av Islands miljöminister om avfallshantering. 

Mängder och sammansättning av icke-​återvinningsbart avfall (som deponeras idag) är en fokuspunkt för bedömningen, eftersom det kan falla mellan sprickorna med mål om minimering av deponi erat material. Mängderna och sammansättningen av icke-​återvinningsbart avfall som är lämpligt för bearbetning av avfall till energi kommer att redovisas, liksom den teoretiska energipotentialen, lämpliga platser och deras potentiella miljöpåverkan.

Comments are closed.