Nyheter

18
jan

Studie om avfallsförbränningsanläggningar på Island

Vi är stolta över att presentera resultaten av vårt projekt för Islands miljöbyrå (det isländska Naturvårdsverket), skrivet på uppdrag av miljöministeriet, om ämnet avfallsförbränningsanläggningar på Island.

Rapporten introducerades vid ett virtuellt möte om avancerade avfallsförbränningsanläggningar som organiserats av det isländska kommunförbundet (motsvarande SKR i Sverige), miljöministeriet och branschorganisationen för avfallshantering i sydvästra regionen. Det är möjligt att se en inspelning av mötet här på isländska Meðhöndlun úrgangs.

Vid mötet talade miljöministern Guðmundur Ingi Guðbrandsson: ”Jag fann det nödvändigt att få en professionell bedömning av de möjligheter som kan finnas med energiåtervinning genom avfallsförbränning. Det är tydligt att det alltid kommer att finnas en viss mängd avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas och att det är bättre att förbränna avfallet än att deponera det. Denna rapport är ett viktigt bidrag till debatten om framtiden för förbränning på Island de närmaste åren och årtiondena. Det är nu möjligt att arbeta vidare med denna fråga med samarbete från staten, kommuner och näringslivet. Vi får dock inte glömma att den största tonvikten måste läggas på att förhindra att råvaror blir avfall, och det är nödvändigt att kraftigt öka återvinningen av avfall, inte minst inhemskt, med syfte att förstärka den cirkulära ekonomin. ”

Rapporten är tillgänglig på Islands regerings webbplats: Greining á þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi .

5
jan

Do you want to develop a solution for a sustainable future?

ReSource is looking for a positive and open-​minded individual that can take part in the development of our platforms that are used to deliver data to our customers. The individual that ReSource is looking for should be willing to work both in teams and independently.

The environmental data we deliver to clients is complex and comes at an ever increasing frequency, particularly so in the waste and recycling industry. We are looking for a person who can drive development of ReSource’s data delivery and analysis platforms, which clients will use to make waste management more efficient and reduce greenhouse gas emissions.

Key responsibilities

– Be part of our team that designs, builds and maintains our platforms

– Work with engineers and specialists across the company on integrating different types of data streams and geospatial data

– Collaborate with our customers in understanding their needs

– Improve our internal engineering and software standards, tools, and processes

– Be willing to take the lead in decision making

Key skills and experience

– Programming experience in Python and JavaScript

– JavaScript frontend frameworks, e.g. React

– Python backend web frameworks, e.g. Flask

– Building relational databases (SQL/​Postgres)

– English proficiency

– Being proactive and take the initiative

Nice to have but not necessary

– Working with geodata and spatial databases (Qgis, Postgis)

– Experience with cloud platforms (e.g. AWS, Heroku)

– Experience with Mapbox for displaying geodata

– Interest in remote sensing and drone and satellite imaging and data

– Knowledge in C++ and embedded systems development

About Resource

ReSource International is a company specialized in environmental consulting and services. We have developed over the past years a strong knowledge on waste management and operation of landfill sites. We are aiming at providing services with an innovative approach and develop new concepts in the field. The company is in continuous growth and now is expanding with activities outside Iceland with office in Sweden and Switzerland. Our team members are passionate about environmental topics and are driven by meaningful projects to develop a sustainable society.


Apply for job

Information for applicantsWe encourage the candidate interested in learning more to contact us at the email address job@​resource.​is Please send us an email/​letter of motivation along with your CV or Linkedin or other support material (portfolio, links, etc.). 

15
dec

Standardisering av märkning av avfall på Island

Vi delar några goda nyheter om standardiseringen av avfallsmärkning på Island. FENÚR (Professional Icelandic Waste Association) har utarbetat en handbok om standardiserade etiketter för insamling av avfall på Island med bidrag från ministeriet för miljö och naturresurser. Se mer om det på www​.fenur​.is. ReSource gratulerar FENÚR till detta initiativ. Reykjavik stad har redan infört det och kommer att implementera dessa standardiserade avfallsetiketter i staden.

Du kan se mer om det här. Detta system är enkelt, standardiserat och är avsett att främja bättre sortering av avfall och stödja förbättrad avfallshantering på Island.

1
dec

GASTRAQ – Gas Tracing and Quantification

I augusti 2020 tilldelas ReSource ett tvåårigt bidrag från den tekniska utvecklingsfonden av Island (www​.rannis​.isför att kunna fortsätta produktutveckla metoden GASTRAQ. Tjänsten innebär en noggrann kvantifiering och kartläggning av de osynliga växthusgasemissionerna.

Mätning av växthusgasutsläpp såsom koldioxid och metan kan vara väldigt knepigt förutom när gasen släpps ut från exempelvis bilens avgasrör eller skorsstenar. Mätningen kräver en hel del precision för att kunna kvantifiera gaskoncentrationerna och flödet inom ett tredimensionellt utrymme. Hittills fortsätter frågan att förbrylla klimatforskare, myndigheter och verksamhetsutövare. 

Obemannade flygfartyg, dvs drönare, i kombination med högprecisions gassensorer och anemometer är en uppenbar lösning och ReSource har använt sin fleråriga flygerarfarenhet för att mäta totalflöde eller kartlägga ytemissioner. Ytterligare metodbeskrivning kan hittas här.
Vi tackar ödmjukast RANNÍS, det Isländska Forskningsinstitutet, som bidrog till att sätta vår produkt i verket.
19
okt

Smart Bins project in Switzerland

ReSource har skapat the first Proof of Concept (PoC) i Schweiz för Smart Bins. Tack till Thônex kommun för att ni tror på vår smarta avfallshantering som en tjänst och för stödet från Sensoneo för att kunna erbjuda smart bin-​lösningen och Groupe SERBECO. 

Projektet syftar till att utvecklas ytterligare i landet med en ny vision om avfallshantering, som skulle gynna medborgare, kommuner, avfallshanterare, leverantörer av utrustning och vår miljö.

11
sep

Vi är tacksamma för miljöministeriets stöd

ReSource International ehf. Deltar i ett forskningsprojekt om avfallshanteringslösningar i samarbete med Skaftárhrepps län och The Social Science Research Institute, Islands universitet. Syftet är att undersöka hur olika avfallssamlingslösningar aktiverar användarna för att öka återvinningen och främja en positiv användarupplevelse. 

Vi är hedrade och ödmjuka för intresset och stödet för detta projekt. Ett avtal undertecknades av ministern för miljö och naturresurser och ordföranden för kommunfullmäktige i Skaftárhreppur tidigare i veckan.

Click here to see the clip

19
aug

Enholmen- En bra dag att flyga.

Det är 25 grader Celsius utanför vårt svenska kontor tisdagen den 9 juni 2020 och en båt full av entusiastiska volontärer är på väg att resa från den lilla hamnen i Slite, Gotland. Båten är på väg mot Enholmen, ”ön inom ön”, cirka 700 meter från vårt kontor i affärsparken Slite Utveckling. Med utrustning till hands börjar äventyret! Solen är stark och vår pilot har till och med fått solbränna, något att komma ihåg i våra framtida kontroller och riskbedömningar före flygningen. Men där är han en äventyrare redo att upptäcka ön Enholmen. Flyg över en 3D-​modell Enholmen här.
Ja! Du förstår det, det är den helt nya Matrice 200 RTK 2.0! Redo för kartläggning! 

Flygningen beställdes av Slite Utveckling AB i samband med invigningen av säsongens första resa till Enholmen. ReSource producerade inte bara en digital karta över ön utan vi gav också filmskaparen bra material för reklamvideon. 

Klicka här för att se klippet!

Drönare fortsätter att visa sin potential även i krisstider!

3
jun

Provtagning av vatten- och avloppsvatten

ReSource är specialiserat på miljöprovtagning. Bland dessa finns vatten- och avloppsprovtagning där proverna analyseras i vårt professionellt utrustade laboratorium.

29
maj

Utsläppsmätningar på deponier

ReSource International deltog i ett projekt på Gotland i Sverige, där fyra olika kvantifieringstekniker för utsläpp testades på en serie deponier och mot kända utsläppskällor. Syftet med projektet var att jämföra fördelarna och nackdelarna med dessa metoder och hitta den bästa och mest exakta utsläpps mättekniken för deponier.
ReSource anslöt sig med en växthusgassensor ansluten till en Matrice 600 UAV. UAV-​metoden gav liknande resultat som spårgasmetoden, en väl beprövad teknik på fältet, och verkade vara mer exakt än den vanliga flödeskammarmetoden. Resultaten skrivs nu upp som en akademisk tidskriftsartikel.

Projektet gjordes i samarbete med Force Technology, Danmarks tekniska universitet (DTU), Lunds universitet, Sweco AB, Avfall Sverige, Gotlands kommun, Northern Sky Research (NSR) och Hässleholm Miljö AB. 

Läs mer om projektet i länken nedan: https://​www​.avfallsverige​.se/​k​u​n​s​k​a​p​s​b​a​n​k​e​n​/​r​a​p​p​o​r​t​e​r​/​r​a​p​p​o​r​t​e​r​a​/​a​r​t​i​c​l​e​/​y​t​e​m​i​s​s​i​o​n​e​r​-​a​v​-​d​e​p​o​n​i​g​as/

15
maj

Strimling av plast – en väg till framgång

Plaståtervinningsföretaget Pure North Recycling har lyckats strimla blandad, icke-​återvinningsbar plast från huvudstadsregionen på Island som kommer att cyklas upp till en väg. Detta är ett stort steg i rätt riktning, förbättrar möjligheten att återvinna blandat icke-​återvinningsbart plastavfall på Island och nå nationella mål för plaståtervinning.

#cykling # återvinning # återvinning #avfallhierarki #plast #sparplanen #avfallshantering