18
jan

Studie om avfallsförbränningsanläggningar på Island

Vi är stolta över att presentera resultaten av vårt projekt för Islands miljöbyrå (det isländska Naturvårdsverket), skrivet på uppdrag av miljöministeriet, om ämnet avfallsförbränningsanläggningar på Island.

Rapporten introducerades vid ett virtuellt möte om avancerade avfallsförbränningsanläggningar som organiserats av det isländska kommunförbundet (motsvarande SKR i Sverige), miljöministeriet och branschorganisationen för avfallshantering i sydvästra regionen. Det är möjligt att se en inspelning av mötet här på isländska Meðhöndlun úrgangs.

Vid mötet talade miljöministern Guðmundur Ingi Guðbrandsson: ”Jag fann det nödvändigt att få en professionell bedömning av de möjligheter som kan finnas med energiåtervinning genom avfallsförbränning. Det är tydligt att det alltid kommer att finnas en viss mängd avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas och att det är bättre att förbränna avfallet än att deponera det. Denna rapport är ett viktigt bidrag till debatten om framtiden för förbränning på Island de närmaste åren och årtiondena. Det är nu möjligt att arbeta vidare med denna fråga med samarbete från staten, kommuner och näringslivet. Vi får dock inte glömma att den största tonvikten måste läggas på att förhindra att råvaror blir avfall, och det är nödvändigt att kraftigt öka återvinningen av avfall, inte minst inhemskt, med syfte att förstärka den cirkulära ekonomin. ”

Rapporten är tillgänglig på Islands regerings webbplats: Greining á þörf sorpbrennslustöðva á Íslandi .

5
jan

Do you want to develop a solution for a sustainable future?

ReSource is looking for a positive and open-​minded individual that can take part in the development of our platforms that are used to deliver data to our customers. The individual that ReSource is looking for should be willing to work both in teams and independently.

The environmental data we deliver to clients is complex and comes at an ever increasing frequency, particularly so in the waste and recycling industry. We are looking for a person who can drive development of ReSource’s data delivery and analysis platforms, which clients will use to make waste management more efficient and reduce greenhouse gas emissions.

Key responsibilities

– Be part of our team that designs, builds and maintains our platforms

– Work with engineers and specialists across the company on integrating different types of data streams and geospatial data

– Collaborate with our customers in understanding their needs

– Improve our internal engineering and software standards, tools, and processes

– Be willing to take the lead in decision making

Key skills and experience

– Programming experience in Python and JavaScript

– JavaScript frontend frameworks, e.g. React

– Python backend web frameworks, e.g. Flask

– Building relational databases (SQL/​Postgres)

– English proficiency

– Being proactive and take the initiative

Nice to have but not necessary

– Working with geodata and spatial databases (Qgis, Postgis)

– Experience with cloud platforms (e.g. AWS, Heroku)

– Experience with Mapbox for displaying geodata

– Interest in remote sensing and drone and satellite imaging and data

– Knowledge in C++ and embedded systems development

About Resource

ReSource International is a company specialized in environmental consulting and services. We have developed over the past years a strong knowledge on waste management and operation of landfill sites. We are aiming at providing services with an innovative approach and develop new concepts in the field. The company is in continuous growth and now is expanding with activities outside Iceland with office in Sweden and Switzerland. Our team members are passionate about environmental topics and are driven by meaningful projects to develop a sustainable society.


Apply for job

Information for applicantsWe encourage the candidate interested in learning more to contact us at the email address job@​resource.​is Please send us an email/​letter of motivation along with your CV or Linkedin or other support material (portfolio, links, etc.).