15
dec

Standardisering av märkning av avfall på Island

Vi delar några goda nyheter om standardiseringen av avfallsmärkning på Island. FENÚR (Professional Icelandic Waste Association) har utarbetat en handbok om standardiserade etiketter för insamling av avfall på Island med bidrag från ministeriet för miljö och naturresurser. Se mer om det på www​.fenur​.is. ReSource gratulerar FENÚR till detta initiativ. Reykjavik stad har redan infört det och kommer att implementera dessa standardiserade avfallsetiketter i staden.

Du kan se mer om det här. Detta system är enkelt, standardiserat och är avsett att främja bättre sortering av avfall och stödja förbättrad avfallshantering på Island.

1
dec

GASTRAQ – Gas Tracing and Quantification

I augusti 2020 tilldelas ReSource ett tvåårigt bidrag från den tekniska utvecklingsfonden av Island (www​.rannis​.isför att kunna fortsätta produktutveckla metoden GASTRAQ. Tjänsten innebär en noggrann kvantifiering och kartläggning av de osynliga växthusgasemissionerna.

Mätning av växthusgasutsläpp såsom koldioxid och metan kan vara väldigt knepigt förutom när gasen släpps ut från exempelvis bilens avgasrör eller skorsstenar. Mätningen kräver en hel del precision för att kunna kvantifiera gaskoncentrationerna och flödet inom ett tredimensionellt utrymme. Hittills fortsätter frågan att förbrylla klimatforskare, myndigheter och verksamhetsutövare. 

Obemannade flygfartyg, dvs drönare, i kombination med högprecisions gassensorer och anemometer är en uppenbar lösning och ReSource har använt sin fleråriga flygerarfarenhet för att mäta totalflöde eller kartlägga ytemissioner. Ytterligare metodbeskrivning kan hittas här.
Vi tackar ödmjukast RANNÍS, det Isländska Forskningsinstitutet, som bidrog till att sätta vår produkt i verket.