29
maj

Utsläppsmätningar på deponier

ReSource International deltog i ett projekt på Gotland i Sverige, där fyra olika kvantifieringstekniker för utsläpp testades på en serie deponier och mot kända utsläppskällor. Syftet med projektet var att jämföra fördelarna och nackdelarna med dessa metoder och hitta den bästa och mest exakta utsläpps mättekniken för deponier.
ReSource anslöt sig med en växthusgassensor ansluten till en Matrice 600 UAV. UAV-​metoden gav liknande resultat som spårgasmetoden, en väl beprövad teknik på fältet, och verkade vara mer exakt än den vanliga flödeskammarmetoden. Resultaten skrivs nu upp som en akademisk tidskriftsartikel.

Projektet gjordes i samarbete med Force Technology, Danmarks tekniska universitet (DTU), Lunds universitet, Sweco AB, Avfall Sverige, Gotlands kommun, Northern Sky Research (NSR) och Hässleholm Miljö AB. 

Läs mer om projektet i länken nedan: https://​www​.avfallsverige​.se/​k​u​n​s​k​a​p​s​b​a​n​k​e​n​/​r​a​p​p​o​r​t​e​r​/​r​a​p​p​o​r​t​e​r​a​/​a​r​t​i​c​l​e​/​y​t​e​m​i​s​s​i​o​n​e​r​-​a​v​-​d​e​p​o​n​i​g​as/

15
maj

Strimling av plast – en väg till framgång

Plaståtervinningsföretaget Pure North Recycling har lyckats strimla blandad, icke-​återvinningsbar plast från huvudstadsregionen på Island som kommer att cyklas upp till en väg. Detta är ett stort steg i rätt riktning, förbättrar möjligheten att återvinna blandat icke-​återvinningsbart plastavfall på Island och nå nationella mål för plaståtervinning.

#cykling # återvinning # återvinning #avfallhierarki #plast #sparplanen #avfallshantering