22
apr

Framtiden för avfall på Island och kravbedömning för förbränningsanläggningar

ReSource har arbetat med att prognostisera utvecklingen av avfall på Island till 2045. Bedömningen baseras på de ökade återvinningsmålen och minimeringsmålen för deponi som har ställts av Islands miljöminister om avfallshantering. 

Mängder och sammansättning av icke-​återvinningsbart avfall (som deponeras idag) är en fokuspunkt för bedömningen, eftersom det kan falla mellan sprickorna med mål om minimering av deponi erat material. Mängderna och sammansättningen av icke-​återvinningsbart avfall som är lämpligt för bearbetning av avfall till energi kommer att redovisas, liksom den teoretiska energipotentialen, lämpliga platser och deras potentiella miljöpåverkan.

7
apr

Återvunnen asfalt på Island

ReSource International ehf. Har undersökt mängden asfaltavfall som produceras varje år på Island. Enligt Islands miljöbyrå producerades mer än 42 tusen ton asfaltavfall 2018, vilket motsvarar 116 ton per dag, varje dag under ett år.

Återanvändningen är värdefull. Asfalt är tillverkat av kvalitetsaggregat och bitumen som kan återanvändas flera gånger. Det är dock klart att återvunnen asfalt inte återanvänds helt på Island.
Livscykelbedömningen utfördes där resultaten av fyra avfallshanteringsscenarier jämfördes. Scenarierna för återvunnen asfalt inkluderade: återanvändning i bundna ytskikt, återvunnen i underlag, återvunnen för att användas för landskapsarkitektur eller kastas på en deponi. Resultaten visade att det är mest miljövänligt att återanvända återvunnen asfalt i bundna ytskikt, vilket ger miljöbesparingar kopplade till de 14 slagkategorier som rekommenderas av ILCD. Det minst miljövänliga i jämförelsen var att kasta den återvunna asfalten på en deponi.
Återranvändning av återvunnen asfalt i större utsträckning på Island skulle innebära en betydande miljö- och ekonomisk sparpåverkan.