6
feb

Avfallshantering i Skaftárhreppi

Skaftárhreppur deltar i ett pilotprojekt 2020 där avfallshanteringen kommer att ändras. Projektet görs i samarbete med The Social ScienceResearch Institute, Islands universitet och ReSource International ehf. Syftet med projektet är att ge en överblick över vilka avfallshanteringslösningar som är bäst lämpade för att uppfylla lagar och förordningar gällande avfallshantering och bortskaffande, och vilka som är lämpliga för invånarna i området. 

Den resulterande kunskapen om projektet kommer att användas för att uppfylla hållbarhets- och återvinningsmålen för Islands miljöministerium och mynta en avfallshanteringsmodell som kan användas på flera platser i Island. Projektet introducerades för invånarna i Skaftárhreppur i januari 2020. Stadsmötet hade en bra uppkomst och vi välkomnades av de entusiastiska invånarna i Skaftárhrepp.