Endurunnið malbik á Íslandi

Undanfarið hefur ReSource International ehf. verið að skoða malbiksúrgang sem fellur til á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá Umhverfisstofnun féllu til rúmlega 42 þúsund tonn af malbiksúrgangi árið 2018 sem jafngildir um 116 tonnum á dag á hverjum degi í eitt ár.

Það eru mikil verðmæti fólgin í endurnotkun. Malbik er samsett úr hágæða steinefnum og bitumen (bindiefni) sem má endurvinna margsinnis. Þó kemur í ljós að ennþá er malbiksúrgangur ekki fullnýttur á Íslandi.

Vistferilsgreining var framkvæmd þar sem bornar voru saman niðurstöður fjögurra sviðsmynda um farveg malbiksúrgangs: endurnotað í bundið slitlag, endurunnið í burðarlag, endurnýtt í landfyllingu eða fargað á urðunarstað. Niðurstöður samanburðarins voru þær að umhverfisvænast er að endurnota malbiksúrgang í bundin slitlög, sem gefa af sér umhverfissparnað í öllum 14 áhrifaflokkum vistferilsgreiningarmódelsins. Óumhverfisvænast í samanburðinum er að farga malbiksúrgangi á urðunarstað.

Gríðalegur umhverfislegur og efnahagslegur sparnaður hlytist ef malbiksúrgangur væri endurunninn í meira magni á Íslandi.

Comments are closed.